Skuteczna sprzedaż nieruchomości

Praktyczne porady, inspirujące rozwiązania oraz najświeższe aktualności z branży nieruchomości

Taka branża

Nowa ustawa dla pośredników nieruchomości

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wyszło z nową ustawą skierowaną do rzeczoznawców, zarządców oraz pośredników nieruchomości, która przewiduje wprowadzenie obowiązku posiadania polisy OC do wyżej wymienionych zawodów.

Ustawę tą uzasadniają poniżej zacytowanym zdaniem:

„Pomoże to stornie takiej umowy w ewentualnym ubieganiu się o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności odpowiednio rzeczoznastwa majątkowego, pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami.”

Ustawa ta ma zobowiązywać osoby wykonujące wyżej wymienione zawdy do dołączania ważnej polisy OC do sporządzonych umów.

 

Agencja Nieruchomości Dom Profit
Sprzedaż domów i mieszkań to nasza pasja. Jesteśmy w stanie sprzedać mieszkanie w mniej niż 30 dni! Zapraszamy do współpracy.

 

W projekcie ustawy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaproponowało także przywrócenie definicji „zarządzania nieruchomościami” oraz „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”, jak i przywrócenie pojęcia „zarządca nieruchomości” oraz „pośrednik w obrocie nieruchomościami”.

Nowelizacja uściśla, że zarządcą lub pośrednikiem nieruchomości powinna być osoba, która wykonuje te czynności zawodowe odpłatnie w sposób ciągły, zorganizowany i powtarzalny:

„Dlatego w projekcie przyjęto, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca. Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły być wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy łączącej je z przedsiębiorcą. Dzięki temu ograniczone zostanie ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem zajmować się będą przypadkowe osoby”.

Ministerstwo zaproponowało, aby ustawa ta weszła w życie z dniem 1 września 2017 roku, z wyjątkiem jednego przepisu, który miałby wejść w życie z dniem następującym po dniu, w którym miałaby zostać ogłoszona ustawa w Dzienniku Ustaw, a także przepisów działu I oraz III ustawy o gospodarce nieruchomościami, które z kolei miałyby wejść w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia.

Comment here