Skuteczna sprzedaż nieruchomości

Praktyczne porady, inspirujące rozwiązania oraz najświeższe aktualności z branży nieruchomości

Porady

3 popularne formy nabycia nieruchomości w Polsce

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przestawić i krótko opisać formy nabycia nieruchomości w Polsce. Prawo Polskie umożliwia objęcie w posiadanie nieruchomości na wiele sposobów – uzależnione od tego z jaką nieruchomością mamy do czynienia np. nieruchomość gruntowa, lokalowa czy też działka z budynkiem, jednak my skupimy się dzisiaj na 3 najpopularniejszych formach.

Formy nabycia nieruchomości na własność w Polsce

Zasiedzenie nieruchomości

Pierwszym sposobem nabycia nieruchomości na własność – dosyć popularnym w Polsce, jest nabycie jej poprzez zasiedzenie. Pozyskanie nieruchomości w ten sposób polega na tym, że dana nieruchomość nie jest użytkowana przez właściciela lecz zupełnie inną osobę (posiadacza samoistnego), który wykorzystuje ją do swoich celów i potrzeb.

Nieruchomość poprzez zasiedzenie można nabyć na własność po 20 lub 30 latach jej zasiedzenia. Jeżeli posiadacz samoistny jest świadomy tego, że nie jest jej rzeczywistym właścicielem i to okazuje, to zasiedzenie nieruchomości na własność może uzyskać po 20 latach. Z kolei jeżeli posiadacz nieruchomości okazuje, że jest jej właścicielem (mimo iż wie, że tak nie jest), to sytuacje określa się jako „posiadanie w złej woli” i wtedy taka osoba może zdobyć tą nieruchomość na własność dopiero po 30 latach jest zasiedzenia.

Prawo Polskie przewiduje również ochronę osób małoletnich – przed upływem 2 lat od osiągnięcia pełnoletności, bieg zasiedzenia nie może się skończyć. Bieg zasiedzenia można przerwać przed sądem przez dowolną czynność prawną lub faktyczną, w zamiarze potwierdzenia swojego prawa własności. Były również przypadki, w których to bieg zasiedzenia został przerwany z powodu postępowania mediacyjnego.

DomProfit.pl - Agencja Nieruchomości Wodzisław Śląski

Zmiana posiadacza samoistnego w trakcie trwania posiadania

W sytuacji gdy podczas posiadania nieruchomości zmienia się posiadacz samoistny, to nowy posiadacz ma prawo doliczyć sobie ten czas posiadania, który miał poprzedni posiadacz. Jednakże w sytuacji gdy poprzednik był posiadaczem w złej wierze – nowy posiadacz może doliczyć sobie jego okres posiadania nieruchomości tylko w przypadku, gdy łącznie przekraczają 30 lat użytkowania nieruchomości.

Odziedziczenie nieruchomości

Kolejną formą zasiedlenia nieruchomości na własność jest jej odziedziczenie. W tym przypadku gdy spadkobierca nie zostawi ważnego i aktualnego testamentu, unieważni go lub sporządzi go w niewłaściwej formie – obowiązują wtedy generalne zasady dziedziczenia, które polegają na dokonaniu podziału spadku według kolejności ustawowej. 

W przypadku nieruchomości z formalnego punktu widzenia najważniejsze jest to, aby posiadać stwierdzenie nabycia spadku, który dokonuje rejonowy sąd właściwy. Z kolei notariusz może poświadczyć dziedziczenie i podział spadku.

Kto nie może dziedziczyć nieruchomości?

Od dziedziczenia nieruchomości jest całkowicie wyłączona ta osoba, która:

  • w jakikolwiek sposób – szczególnie podstępem lub groźbą wymusić na spadkobiercy zmianę testamentu,
  • ukrywała testament,
  • została wydziedziczona przed spadkodawcę.

Jeżeli osoba została wydziedziczona przez spadkobiercę, ma prawo jedynie do tzw. zachowku.

Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości to już ostania w naszym dzisiejszym zestawieniu forma nabycia nieruchomości na własność i zdecydowanie najbardziej popularna. Na wstępie należy zaznaczyć, że sprzedaż nieruchomości w Polsce musi bezwzględnie odbyć się w drodze aktu notarialnego pod groźbą nieważności umowy, a własność nieruchomości musi zostać zmieniona w księgach wieczystych. Za zmianę własności nieruchomości w księgach wieczystych odpowiada odpowiedni wydział sądu rejonowego.

Zanim kupimy nieruchomość, sprawdźmy dobrze czy rzekomy właściciel – osoba, która ją sprzedaje, jest rzeczywistym jej właścicielem. Gdy może okazać się, że będziemy zmuszeni do zwrotu zakupionej nieruchomości. Jest tak, gdyż sądy uważają, że skoro księgi wieczyste są jawne, to każdy zainteresowany zakupem danej nieruchomości, może bez problemu zorientować się o jej stanie prawnym.

 

Comment here